Vertaisarvioidut artikkelit

Kukkonen, Iida, Pajunen, Tero, Sarpila, Outi & Åberg, Erica (2023). Is beauty-based inequality gendered? A systematic review of gender differences in socioeconomic outcomes of physical attractiveness in labor markets. European Societies. https://doi.org/10.1080/14616696.2023.2210202

Kukkonen, Iida & Sarpila, Outi (2021). Gendered experiences of appearance-related perks and penalties in Finnish labor markets. Nordic journal of working life studies, 11(s7). https://doi.org/10.18291/njwls.128715

Åberg, Erica, Kukkonen, Iida, Sarpila, Outi (2020). From double to triple standards of ageing. Perceptions of physical appearance at the intersections of age, gender and class. Journal of Aging Studies, 55, 100876. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2020.100876

Sarpila, Outi, Koivula, Aki, Kukkonen, Iida, Åberg, Erica & Pajunen, Tero (2020). Double standards in the accumulation and utilisation of ‘aesthetic capital’. Poetics 82, 101447. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2020.101447

Åberg, Erica, Koivula, Aki, Kukkonen, Iida, Sarpila, Outi, Pajunen, Tero (2020). Compliment rules or compliments rule? A population-level study of appearance commenting norms on social media. Meiselwitz, G. (Toim.) Social Computing and Social Media. Participation, User Experience, Consumer Experience, and Applications of Social Computing. HCII 2020. Lecture Notes in Computer Science, 12195. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49576-3_2

Åberg, Erica, Koivula, Aki, & Kukkonen, Iida (2020). A feminine burden of perfection? Appearance-related pressures on social networking sites. Telematics and Informatics, 46, 101319. https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.101319

Tieteelliset kirjat

Sarpila, Outi, Kukkonen, Iida, Åberg, Erica & Pajunen, Tero (toim.) (2022). Appearance as Capital – The Normative Regulation of Aesthetic Capital Accumulation and Conversion. Emerald Publishing. Open access: https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/9781800437081

Kukkonen, Iida, Pajunen, Tero, Sarpila, Outi & Åberg, Erica (2019). Ulkonäköyhteiskunta – Ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa. Into Kustannus.

Yleistajuiset kirjoitukset

Kukkonen, I. (2021) Ulkonäkötyön vaatimukset eriarvoistavat työntekijöitä. Ilmiö media, 31.5.2021. https://ilmiomedia.fi/artikkelit/ulkonakotyon-vaatimukset-eriarvoistavat-tyontekijoita/

Kukkonen, I. & Åberg, E. (2021) Oot niin #goals – Ulkonäköpaineita ja ulkonäön kommentointia sosiaalisessa mediassa. Verke.fi, 19.5.2021. https://www.verke.org/blogit/oot-niin-goals-ulkonakopaineita-ja-ulkonaon-kommentointia-sosiaalisessa-mediassa/

Luennot ja esiintymiset

Kukkonen, I. (2021) Voiko anonyymi rekrytointi vähentää syrjintää? Näkökulmia ulkonäön ja eriarvoisuuden tutkimuksesta. Työelämäwebinaari, 28.4. Rekry – Turun yliopiston työvoimapalvelut. https://youtu.be/uuTdJHr3EBY?t=1474.