Vertaisarvioidut artikkelit

Kukkonen, Iida & Sarpila, Outi (tulossa 2021). Gendered Experiences of Appearance-related Perks and Penalties in Finnish Labor Markets. Nordic journal of working life studies.

Åberg, Erica, Kukkonen, Iida, Sarpila, Outi (2020): From double to triple standards of ageing. Perceptions of physical appearance at the intersections of age, gender and class. Journal of Aging Studies, https://doi.org/10.1016/j.jaging.2020.100876 (online first).

Sarpila, Outi, Koivula, Aki, Kukkonen, Iida, Åberg, Erica & Pajunen, Tero (2020). Double standards in the accumulation and utilisation of ‘aesthetic capital’. Poetics https://doi.org/10.1016/j.poetic.2020.101447.

Åberg, Erica, Koivula, Aki, Kukkonen, Iida, Sarpila, Outi, Pajunen, Tero (2020). Compliment Rules or Compliments Rule? A Population-Level Study of Appearance Commenting Norms on Social Media. Lecture Notes in Computer Science, (tulossa) Springer, Cham

Åberg, Erica, Koivula, Aki, & Kukkonen, Iida (2020). A feminine burden of perfection? Appearance-related pressures on social networking sites. Telematics and Informatics, 46, 101319.

Åberg, Erica & Huvila, Jarna (2019). ”Hip children, good mothers –childrens clothing as capital investment?”. Young consumers (hyväksytty julkaistavaksi).

Tieteelliset kirjat

Sarpila, Outi, Kukkonen, Iida, Åberg, Erica & Pajunen, Tero (toim.) (2022). Appearance as Capital – The Normative Regulation of Aesthetic Capital Accumulation and Conversion. Emerald Publishing. Open access: https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/9781800437081

Kukkonen, Iida, Pajunen, Tero, Sarpila, Outi & Åberg, Erica (2019). Ulkonäköyhteiskunta – Ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa. Into Kustannus.

Yleistajuiset kirjoitukset

Kukkonen, I. (2021) Ulkonäkötyön vaatimukset eriarvoistavat työntekijöitä. Ilmiö media, 31.5.2021. https://ilmiomedia.fi/artikkelit/ulkonakotyon-vaatimukset-eriarvoistavat-tyontekijoita/

Kukkonen, I. & Åberg, E. (2021) Oot niin #goals – Ulkonäköpaineita ja ulkonäön kommentointia sosiaalisessa mediassa. Verke.fi, 19.5.2021. https://www.verke.org/blogit/oot-niin-goals-ulkonakopaineita-ja-ulkonaon-kommentointia-sosiaalisessa-mediassa/

Luennot ja esiintymiset

Kukkonen, I. (2021) Voiko anonyymi rekrytointi vähentää syrjintää? Näkökulmia ulkonäön ja eriarvoisuuden tutkimuksesta. Työelämäwebinaari, 28.4. Rekry – Turun yliopiston työvoimapalvelut. https://youtu.be/uuTdJHr3EBY?t=1474.