Outi Sarpila, tutkimushankkeen vastuullinen johtaja

Työskentelen vanhempana erikoistutkijana INVEST-lippulaivahankkeessa, sosiologian yksikössä. Lisäksi olen taloussosiologian dosentti ja johdan ”The social mechanisms behind the economic consequences of physical appearance, SOMA” -hanketta, jonka rahoittajana toimii Suomen Akatemia. Vuosina 2016-2018 olen johtanut Emil Aaltosen säätiön rahoittamaa Suomi ulkonäköyhteiskuntana -tutkimushanketta Turun yliopiston taloussosiologian yksikössä.

Linkki tutkijaprofiiliin.

Erica Åberg, erikoistutkija

Olen Erica Åberg, taloussosiologian väitöskirjatutkija ja
erikoistutkijana SOMA-hankkeessa. Väitöskirjani käsittelee ulkonäköön liittyviä
sosiaalisia normeja sukupuolen näkökulmasta ja tavoitteeni on väitellä keväällä
2020.

Valmistuin valtiotieteiden maisteriksi syksyllä 2016 ja sen jälkeen työskentelin 2,5 vuotta projektitutkijana Emil Aaltosen säätiön rahoittamassa Suomi ulkonäköyhteiskuntana –tutkimushankkeessa. Aiemmalta koulutukseltani olen kansainvälisen yritysmarkkinoinnin tradenomi. Ennen yliopistouraani työskentelin vuokra-asuntojen parissa.

Linkki tutkijaprofiiliin.

Iida Kukkonen, väitöskirjatutkija

Teen väitöskirjaa Turun Yliopiston taloussosiologian
oppiaineessa. Väitöskirjassani tarkastelen ulkonäköön liittyvää eriarvoisuutta
suomalaisen työelämän eri aloilla, erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Käytän
tutkimuksessani sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä.

Valmistuin valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2017. Olen työskennellyt ulkonäköaiheiden parissa jo kolme ja puoli vuotta. Ulkonäköön, sukupuoleen ja eriarvoisuuteen liittyvien teemojen ohella tutkimusintresseihini lukeutuvat muun muassa sosiaalinen media, eettinen kulutus sekä ilmastonmuutosasenteet.

Linkki tutkijaprofiiliin.

Aki Koivula, tutkijatohtori

Aloitan tutkijatohtorina SOMA-hankkeessa tammikuussa
2020, päävastuunani on aineistojen keruun suunnittelu ja analysointi. Tällä
hetkellä toimin tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa sosiaalipsykologiassa
ja taloussosiologian erikoistutkijana Turun yliopistossa.

Koulutukseltani olen valtiotieteiden tohtori, pääaineena
taloussosiologia. Keväällä 2019 julkaistussa väitöskirjassa tutkin sitä, miten
puoluekanta selittää ihmisten asenteita ja kokemuksia.

Muissa tutkimuksissa olen käsitellyt muun muassa digitaalisen teknologian vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin sekä ulkonäköön liittyviä kokemuksia ja normeja.

Linkki tutkijaprofiiliin.

Tero Pajunen, erikoistutkija

Toimin erikoistutkijana SOMA-hankkeessa. Olen aiemmin työskennellyt kolmisen vuotta projektitutkijana Suomi ulkonäköyhteiskuntana -hankkeessa, jossa tutkin muun muassa ulkonäköön liittyvää merkityksenantoa ja ulkonäön roolia arkisessa työelämässä.

Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, pääaineena sosiologia. Tällä hetkellä suoritan taloussosiologian jatko-opintoja.

Linkki tutkijaprofiiliin.

Anna Grahn, tutkimusavustaja